פרטים אישיים:

תואר ודרגת קידום אקדמית:

דוקטור, מרצה בכיר א' א' בהכשרת מורים.

תפקיד:

מחקר בחינוך,  מרצה

נושאי קורסים ותחומי התמחות אקדמיים:

סטנדרטים להערכת הישגים בית הספר כמבטאים תיאוריות וגישות ב��ערכה ובחינוך; אתיקה בהערכה, הערכה חלופית; סטנדרטים להוראה ומשמעותם להכשרת מורים, הפורטפוליו בהוראה, הערכת תוצרי�� רגשיים של למידה. חשיפת ידע ואמונות  של מורים בתהליך של הערכה.

השכלה אקדמית ומקצועית:

1980-1987

תואר שלישי – Ph.D

אוניברסי��ת תל-אביב, בית ספר לחינוך. תוכניות לימודים בפסיכולוגיה התפתחותית חינוכית. נושא עבודת התזה: "השוואה בין שלוש גישות התפתחותיות בהבנת מושג הטמפרטורה". מנחה – פרופ' סידני שטראוס.

1978-1980

תואר שני –  .M.A

אוניברסיטת תל-אביב, בית ספר לחינוך. תכניות לימודים- מחקר ����ה��רכה. נושא עבודת הגמ��: "��יתוח סולמות למדי��ת יחס ילדים לגן הילדים". מנחה – פרופ' אריה לוי.

1976-1978

תואר ראשון- .B.A

אוניב��סיטת תל-אביב, בית ספר לחינוך. הפקולטה לאומנויות, יסודות החינוך.  תולדות האומנות.

1963-1965

תעודת הוראה

סמינר "לוינסקי", המסלול לגיל-הרך. תעודת הוראה של מורה מוסמך בכיר.

2002-2003

שנת שב��ון

Visiting Scholar at UCLA Los Angeles California Taking Part in:

  • Graduate School of Education Information Studies
  • Seminar on: Theories and Examples on Programs Evaluation – Prof. Marvin C. Alkin UCLA TPA- [Teaching Performance Assessment], Committee [A part of – PACT – Professional Assessment for -California Teachers] – Dr. Eloise Lopez Mwtcalfe
  • Director, Teacher Education Program. UCLA.
  • Seminar on: Reflection on Methods in the social studies : Prof. Seltzer