נמשך- 2008 ראש קבוצת עניין בהכשרת מורים ב”איל”ת”

2002-2005- משרד החינוך, מכון מופ”ת, בצוות מחקר בין מכללתי:ל “דימוי המורה בעיני צעירים ישראל”.

2002-2005- משרד החינוך, מכון מופ”ת, מחקר על “חשיפה של ידע ואמונות סמויות של מורים, בפיתוח קריטריונים של הערכה חלופית”

2001-2002 – מכון מופ”ת, מרכזת פורום מרכזי השתלמויות בהכשרת מורים. מפגשים לקביעת מדיניות.

2000-2001 – משרד החינוך, השתתפות בועדת מרים בן פרץ, לבדיקת אפשרות שינויים במדיניות הכשרת המורים בישראל.

2001-2002 – מכללת לוינסקי לחינוך, יו”ר ועדה להגשה למל”ג, ” שלש הצעות לתוכניות לתואר שני ME.d.”,

2001 – מכללת לוינסקי לחינוך, גיבוש, הנחיה וכתיבה ����ל מסמך “תקנון אקדמי של המכל��ה”.

1998 – מכללת לוינסקי לחינוך, ראש צוות של נציגי המכללה, לגיבוש מסמך, מנחה – “עיצוב אמות מידה לקריטריונים לקידום עובדי הוראה במכללות” במכללה. סכום התהליך במחקר.

1998-2001 – המועצה להשכלה גבוהה ,חברה בוועדות משנה של המל”ג לאישור האקדמיזציה לתוכניות הכשרה של מכללות להכשרת-מורים.

1997-1999 – מכון מופ”ת – האגף להכשרת עובדי הוראה, מרכזת פורום ארצי למרכזי מסלולים לחינוך בבית הספר היסודי. לגיבוש מדיניות ותכנים.

1996-1998 – מכללת לוינסקי לחינוך- גיבוש “קוד אתי של ההדרכה”- בליויי של מחקר.

1996-1998 – מכון מופ”ת – האגף להכשרת עובדי הוראה, סדנה בין מכללתית ובין אוניברסיטאית, בנושא: “ההתפתחות המקצועית של המורים לאור תפיסת הוראה כעיסוק רפלקטיבי”: פרופ’ זילברשטיין ופרופ’ מרים בן פרץ.

1995-1997 – השתלמות, רכזת פרוייקט בצוות פיתוח בין מוסדי בנושא: שילוב סיפורי מקרים בהכשרת מורים. בהנחיית פרופ’ מ. זילברשטיין. במכון מופ”ת.

1994-1996 – השתלמות, תהליכי הערכה מבחנים אלטרנטיביים – פיתוחם, והשימוש בהם. בהנחיית פרופ’ אריה לוי , מכון מופ”ת,

1994-1995 – מכללת לוינסקי לחינוך, תיכנון והפעלה של תוכנית שינוי בין מסלולית, להתאמת הפורטפוליו להוראה ולהערכה בהכשרת מורים.

1993-1994 – השתתפות במחקר ארצי בין מכללתי, “האקדמיזציה של המוסדות להכשרה להוראה: הישגים, בעיות התפתחות”. הנחיית צוות להערכת ההוראה באמצעות הפורטפוליו.

1993 – מכללת לוינסקי לחינוך, ניסוי ומחקר המתעד תהליך שינוי בדפוסי ההתנסות