שנים

יחידה אקדמית

תפקיד

2007-2009

האוניברסיטה הפתוחה, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, היחידה להשתלמות עובדי הוראה

פיתוח סטנדרטים

2004-2006

אוניברסיטת תל- אביב. בית ספר לחינוך. הוראת המדעים

הערכת תוכניות ב"מבט".

2003-2005

אוניברסיטת תל-אביב.  בית ספר לחינוך. מב"ן מחקר בתי ספר ניסויים

מרכזת מחקר.

2003-2005

אוניברסיטת ��ל-אביב, בית ספר לחינוך.

מרצה בקורסים לתואר ראשון ושני.

2002

מכללת לוינסקי לחינוך.

מרכזת היחידה להתפתחות פרופסיונאלית.

2000-2001

מכללת לוינסקי לחינוך

ראש המכללה

1997-2001

האוניברסיטה העברית, בית ספר לחינוך

מרצה בקורסים לתואר שני: "משימות להערכה בית ספרית"

1996-1999

מכללת לוינסקי חינוך

מרכזת ההדרכה. יו"ר "מועצת ההדרכה". מרכזת מסלולי ההכשרה הסדירים לתעודת הוראה ולתואר B.Ed. חברת ההנהלה המכללה, חברה בהנהלת המכללה, ממונה על תוכניות הסטאז' למתן היתר הוראה.

1995-1998

משרד החינוך והתרבות, האגף לחינוך על יסודי, האגף להוראת המדעים, הטכניון חיפה.

מרצה בסדנאות ובימי עיון, ��תהליך של שילוב הערכה אלטרנטיבית, במוסדות להכשרת מורים ובתי ספר תיכוניים (פרויקט בגרות 2000).

1995-1996

אוניברסיטת תל-אביב, המ��ון הטכנולוגי-חולון, המגמה לעיצוב

הוראה בנושאי חינוך והערכה.

עד היום-1989

מכללת לוינסקי לחינוך

מרצה בקורסים ובסמינריונים כגון: ש������טות מחקר, תכנון לימודים, התפתחות פרופסיונאלית של מורים, מדידה והערכה ופיתוח מבחנים; כלים להערכת מאפיינים רגשיים של למידה; הערכה אלטרנטיבית; הפורטפוליו ככלי להערכת ת����ליך ההוראה וכד'.

1989 -1996

מכללת לוינסקי לחינוך

מקימה ומרכזת של שלוחת לימודי לוינסקי באילת

1989-1996

מכללת לוינסקי לחינוך

מרכזת המסלול לחינוך בבית הספר היסודי. חברה בהנהלת המכללה.

1988-1989

הסוכנות היהודית

מנהלת המחלקה לחינו�� ותרבות בגולה- פ��יס, בלגיה, שוויץ .

1986-1988

סמינר לוינסקי תל-אביב

המסלול לגיל הרך, הקמת גן ילדים ניסויי (לשילוב ואינטגרציה חברתית בגיל הרך). מדריכה פ��גוגית:שנה א' ב' ג'.

1977-1985

אוניברסיטת תל-אביב, בית ספר לחינוך

– תכנון לימו��ים והערכה, עוזרת מחקר והוראה של פרופ. אריה לוי

1969-1970

הטלוויזיה הלימודית – רמת אביב, המחלקה לתוכניות לגיל הרך

תסריטאית ומגישה של תוכניות לגיל הרך.

1965-1975

משרד החינוך

גננת בלוד וברמת גן.