גומת-הכרית הריקה (תל אביב: ספרית פועלים, 1993) / עריכה- נתן יהונתן.
טיפה של אושר טופפה על גג פגודה – שירי מסע לסין (הוד השרון: אסטרולוג, 2008) / צילום – יהושע פרנקל.
שירים לסידור החדר (תל-אביב: הוצאת עתון 77, 2009)
שירים אורבים לטרף / שירים שטים בין טורקיז לתכלת -שירי מסע לאוזבסקיסטן, סנט פטרבורג מוסקווה (בהכנה)
ריח חמוץ / מחזור שירי ברלין (בהכנה)